Kosten

De huisarts of de POH-GGZ heeft je op grond van je klachten doorverwezen naar een gz-psycholoog in de Generalistische Basis GGZ.

Er zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeringen.

Je hebt vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico en een nog openstaand deel wordt door de zorgverzekeraar verrekend. Op basis van de klachten kun je gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product (ook wel prestatie genoemd):

  • Kort ( 5 sessies ),
  • Middel ( 8 sessies ),
  • Intensief ( 12 sessies ) of
  • Chronisch ( 12 sessies )

Elk met een bijbehorende behandelduur en tarief. De maximum tarieven zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. 

De zorgverzekeraars hanteren ieder hun eigen tarieven en bepalen wat daadwerkelijk aan de gz-psychloog wordt uitbetaald.

Als je meer of minder gesprekken nodig hebt.

Het kan voorkomen dat gedurende behandeling blijkt dat je toch een langere of kortere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een "zwaarder" product of "lichter" product zodat je verzekerd blijft van vergoeding.

Je wordt daarvan uiteraard op de hoogte gebracht.


Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde BGGZ zorg. De behandeling hiervan zal je zelf moeten betalen of wordt eventueel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Informeer bij de psycholoog of de behandeling vergoed wordt.

Je denkt zelf baat te hebben bij gesprekken met een psycholoog.

Bijvoorbeeld omdat de klacht niet de ernst van een "stoornis" heeft of omdat er problemen zijn op het werk of wanneer je op zoek bent naar relatietherapie. In dat geval kun je zonder verwijzing bij de praktijk terecht. Bedenk wel dat de zorgverzekeraar hier geen vergoeding tegenover stelt. Je betaalt dan het particuliere tarief. Dit bedraagt  € 85,-- voor een gesprek van 60 minuten.

Hoe gaat het met de rekening?

Er wordt gedeclareerd op het moment dat de behandeling is afgerond;
dus geen rekening per sessie (gesprek)!

Welke polissen?

De naturapolis - deze komt het meest voor en vergoedt de zorg direct aan de zorgaanbieder waarmee de verzekeraar een contract heeft. 

De restitutiepolis – de polis geeft maximale keuzevrijheid. Bij deze wat duurdere verzekering vergoedt de verzekeraar de behandeling bij alle aanbieders, of die een contract hebben of niet.

De budgetpolis – de keuzevrijheid is beperkt. De verzekeraar heeft een selectief aantal behandelaren gecontracteerd.**

** wetswijzigingen voorbehouden


Tenslotte

Ik adviseer om vooraf de website van je zorgverzekeraar te raadplegen.

Daar kun je immers de meest actuele informatie vinden.