Klachten?

Ik werk in mijn praktijk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De basis is eerlijkheid en openheid. Jouw persoonlijke dossier is bij mij te allen tijde gewaarborgd. Heb je klachten over de behandeling, aarzel dan niet om dat aan mij voor te leggen. Komen we er samen niet uit, dan kun je met je klacht bij het NIP terecht.

Klachtenprocedure NIP

Het Nederlands Instituut voor Psychologen heeft een beroepscode opgesteld - de eisen, richtlijnen en gedragsregels waar een behandelend psycholoog aan moet voldoen. Het gaat om principes als: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP, te herkennen aan het keurmerk (zie ook in de linkerkolom), moeten zich aan deze beroepscode houden. Klik hier om de beroepscode in te zien en om te kijken of er zaken aan de orde komen die met jouw klacht te maken hebben.

Wil je meer weten over het NIP, ga dan naar hun website: www.psynip.nl en kijk onder het kopje "Beroepsethiek" en dan de knop "Korte informatie over de klachtenprocedure".